Regulamin

SZKOŁY JAZDY NA ROLKACH AKADEMIA ROLLINN
1. Organizatorem zajęć jest szkoła jazdy na rolkach AKADEMIA ROLLINN
2. Uczestnikiem zajęć jest osoba która dokonała zapisów na zajęcia grupowe przez stronę  lub osoba która dokonała zapisów na zajęcia indywidualne poprzez kontakt telefoniczny z organizatorem.
3. Zgłoszenie na zajęcia grupowe można również dokonać przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Kalendarzu na stronie
4. Organizator ma prawo do skreślenia z listy oraz odmówienia możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub osobom w jakikolwiek inny sposób naruszającym niniejszy regulamin.
5. Płatność za odbytą lekcję odbywa się na koniec zajęć zgodnie z cennikiem zawartym na stronie: 
6. Karnety i Vouchery:
– uczestnik zajęć ma możliwość uczestniczenia w zajęciach GRATIS. Warunkiem jest zakup sprzętu o łącznej wartości 300 pln w naszym sklepie www.rollinn.pl
    – uczestnik zajęć ma możliwość skorzystania z całego sprzętu GRATIS (ochraniacze, rolki, kask) w przypadku zajęć indywidualnych z jednym z naszych Instruktorów. Sprzęt można wypożyczyć przed zajęciami w naszym sklepie www.rollinn.pl
7. Czas trwania jednej lekcji to 60 min.
8. Wszyscy uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w rolkach oraz ochraniaczach – gotowi do jazdy.
9. Zalecane jest przyjście 15 min przed rozpoczęciem zajęć w celu przygotowania się do nich.
10. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
– posiadania własnego sprzętu (rolki, kask, komplet ochraniaczy);
– przestrzegania niniejszego regulaminu;
– kultury osobistej.
11. W miejscu zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji odurzających.
12. W przypadku niedyspozycyjności organizatora, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie terminu zajęć.
13. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu lub zmianie terminu zajęć telefonicznie lub mailowo.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć oraz za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
15. Uczestnik biorący udział w zajęciach wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z jego wizerunkiem w celach marketingowych.
16. Uczestnicy, którzy zapisali się na zajęcia, lecz nie mogą się na nich pojawić, proszeni są o poinformowanie o tym organizatora drogą telefoniczną.
17. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę jazdy na rolkach Akademia Rollinnw celach informacyjnych i marketingowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO”. Pełna informacja o ochronie danych osobowych jest zawarta na stronie:
18. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
19. Wszystkie kwestie sporne, niezawarte w tym regulaminie rozwiązuje organizator.

Dane rejestrowe:

BATER-POL-BIS WOJCIECH GNYSZKO

03-736 WARSZAWA

ul.ZĄBKOWSKA 23/25/30
NR KONTA: 61 1090 1870 0000 0001 0799 1153

NIP 524-101-24-15,

Regon 010804587